PRIVACY BELEID

Dank u voor uw interesse in deze website www.bardahl.fr (hierna genoemd "de website").

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en willen dat u begrijpt hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1. WIE ZIJN WIJ?

SADAPS-BARDAHL CORPORATION (hierna "BARDAHL"), naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 200.000, geregistreerd bij de RCS van LILLE onder het nummer 475 484 283, met maatschappelijke zetel gelegen aan 71 Avenue Guynemer 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordigers in functie.

Postadres: 71/8 Avenue Guynemer Ingang 8 - Residentie Porte de Flandre BP 91049 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 1
E-mail : privacy@bardahlfrance.com
Telefoon: +33 3 10 38 38 38

2. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

2.1. Verspreiding en verzameling van informatie en verwerking van dossiers

2.1.1 Antwoord op vragen via het contactformulier
 • Legitieme verplichting

We verwerken deze persoonsgegevens om de informatiebeveiliging en het goede functioneren van onze organisatie te waarborgen.

 • Welke persoonsgegevens?

Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling.

 • Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

Direct van de betrokken persoon(en) OF indirect van één of meerdere andere persoon(en).

 • Hoe lang?

3 jaar na het laatste contact.

 • Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Met onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur.

Indirect van één of meerdere andere persoon(en): in sommige gevallen ontvangen we een verzoek met betrekking tot iemand anders, wat betekent dat we mogelijk persoonsgegevens van één of meerdere andere persoon(en) hebben.

2.1.2. Verwerking van een bestelling
 • Legitieme verplichting

We verwerken deze persoonsgegevens om de informatiebeveiliging en het goede functioneren van onze organisatie te waarborgen.

 • Welke persoonsgegevens?

Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling.

 • Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

Directement de la (des) personne(s) concernée(s) OU indirectement d’une ou de plusieurs autre(s) personne(s).

 • Hoe lang?

3 jaar na het laatste contact.

 • Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Met onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur.

Indirect van één of meerdere andere persoon(en): in sommige gevallen ontvangen we een verzoek met betrekking tot iemand anders, wat betekent dat we mogelijk persoonsgegevens van één of meerdere andere persoon(en) hebben.

2.1.3. Exercice des droits des personnes concernées à propos de traitements réalisés par BARDAHL
 • Obligation légale

Nous traitons ces données à caractère personnel car nous en avons besoin pour exercer nos tâches qui sont définies légalement.

 • Welke persoonsgegevens?

Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling.

 • Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

Direct van de betrokken persoon(en) OF indirect van één of meerdere andere persoon(en).

 • Hoe lang?

1 an après la clôture du dossier.

 • Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Met onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur.

2.2. Organisatiebeheer

2.2.1. Website

Bij een bezoek aan onze website verwerken we bepaalde persoonsgegevens zoals IP-adressen en cookies (zie het cookiebeleid) om een goede werking en veiligheid van onze site te waarborgen.

De verwerking van persoonsgegevens verkregen op deze manier is gebaseerd op legitiem belang met betrekking tot de beveiliging en goede werking van onze site, en op uw toestemming met betrekking tot de analyse van het gebruik van onze site. Behalve voor noodzakelijke cookies vragen we altijd uw toestemming. In het cookiebeleid vindt u een overzicht van de gebruikte cookies op onze site.

2.2.2. Externe links

Onze site vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. Het activeren van deze links valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. We raden echter aan om het privacybeleid en het cookiebeleid van de betreffende site te raadplegen.

2.2.3. Nieuwsbrief
 • Toestemming

We verwerken deze persoonsgegevens om de informatiebeveiliging en het goede functioneren van onze organisatie te waarborgen.

 • Welke persoonsgegevens?

Identificatiegegevens en contactgegevens.

 • Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

Direct van de betrokkene.

 • Hoe lang?

Totdat de toestemming wordt ingetrokken.

 • Met wie worden deze gegevens gedeeld?

Met onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor onze ICT-infrastructuur.

3. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE DEZE UITOEFENEN?

Indien u klachten, vragen of problemen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.

BARDAHL
71/8 Avenue Guynemer Entrée 8 - Residentie Porte de Flandre BP 91049 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 1
E-mail : privacy@bardahlfrance.com
Telefoon: +33 3 10 38 38 38

Indien u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij binnen 1 maand antwoorden. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn worden verlengd (tot maximaal 3 maanden), maar wij zullen u dan binnen 1 maand de reden hiervoor geven. Of u uw rechten al dan niet kunt uitoefenen, hangt af van de verwerking en de wettelijke basis.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft welk recht u wilt uitoefenen en op welke manier u de informatie wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail, per post of mondeling). Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen aanvullende informatie nodig hebben. We willen ervoor zorgen dat we de juiste persoon helpen.

3.1. Recht op toegang

U heeft het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij over u hebben. Wij kunnen u hier kosteloos een kopie van verstrekken, maar dit is niet mogelijk voor alle documenten. We streven er namelijk ook naar de rechten en vrijheden van anderen te respecteren.

3.2. Recht op rectificatie

Denkt u dat uw gegevens onjuist of verouderd zijn? U heeft het recht ons te vragen deze te corrigeren.

3.3. Recht van bezwaar

U heeft het recht ons te vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

3.4. Recht op beperking van verwerking

U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

3.5. Recht op vergetelheid of verwijdering

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij echter niet aan dit verzoek voldoen.

3.6. Recht om uw toestemming in te trekken

Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kan deze toestemming worden ingetrokken.

3.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending is van de Europese verordening gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Frankrijk, namelijk op het volgende adres:

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Service des plaintes
3 Place de Fontenoy
TSA80715
75334 PARIS CEDEX 07

4. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAAR GAAN ZE HEEN?

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten en/of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, op verzoek van een regelgevende instantie of bij enige andere gerechtelijke procedure die aan ons bedrijf wordt opgelegd.

Bij overname, verkoop of overname van ons bedrijf kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de nieuwe eigenaar (of potentiële toekomstige eigenaar) van het bedrijf.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Wij bewaren uw informatie slechts gedurende de tijd die nodig is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te vervullen, waarna we ze niet-identificeerbaar zullen maken of zullen verwijderen. Deze termijn wordt in bepaalde gevallen specifiek vermeld in dit privacybeleid.

Als u contact met ons opneemt, zullen we dit bericht of alle informatie die u identificeert verwijderen nadat we hebben gereageerd op uw verzoek.

6. HOE WAARBORGEN WIJ DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

BARDAHL hecht bijzonder belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Elke uitwisseling van persoonsgegevens via deze website is beveiligd door gegevensversleuteling.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn afgestemd op het gevoeligheidsniveau van persoonsgegevens, om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en te beschermen tegen kwaadwillige indringing, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden.

We voeren regelmatig audits uit om te controleren of de operationele toepassing van de regels met betrekking tot gegevensbeveiliging goed wordt nageleefd.

Daarom verbinden wij ons ertoe de nodige fysieke, technische en organisatorische maatregelen te nemen om:

 • onze activiteiten te beschermen; en
 • de veiligheid van uw persoonsgegevens op onze site te behouden;

tegen elke toegang, wijziging, vervorming, openbaarmaking, vernietiging of ongeautoriseerde toegang van derden tot persoonsgegevens.

Niettemin berusten de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens op de goede praktijken van eenieder, dus u wordt uitgenodigd om waakzaam te blijven over deze kwestie.

Overeenkomstig onze toezeggingen kiezen we onze onderaannemers en dienstverleners zorgvuldig uit en leggen we hen op:

 • een niveau van bescherming van persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan dat van BARDAHL;
 • het gebruik van persoonsgegevens of informatie alleen voor het beheer van de diensten die zij moeten leveren;
 • strikte naleving van de geldende wet- en regelgeving inzake privacy en persoonsgegevens;
 • de implementatie van alle geschikte maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens die zij kunnen verwerken, te waarborgen; en
 • het opstellen van de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor de beveiliging.